Kompetencer

Jeg har i flere år fungeret som projektleder for større projekter inden for en kombination af HR og it. Jeg har tilegnet mig gode generiske projektlederkompetencer, som gør mig i stand til at planlægge og drive et projekt fra start til slut i samarbejde med et projektteam. Jeg har et stort overblik og tænker langt frem i processen.

Jeg har ofte taget initiativ til forandring med henblik på at forbedre administrative processer eller indføre nye tiltag for at forbedre administrationen af en organisation.

Min styrke er at se potentialet for optimering – enten i egne administrative processer, eller når andre beskriver udfordringer i deres del af organisationen.

Jeg er god til at grave mig ned i problemstillingerne og finde en vej til forbedring.

Jeg er god til at sætte mit arbejde i system og lave processer, der sikrer overholdelse af deadlines og generel fremdrift i mine opgaver. Jeg kan godt lide, at min administrative rolle er en del af en servicefunktion, så jeg har en stor berøringsflade i den aktuelle organisation.

Jeg sætter stor pris på det uforudsigelige i, at medarbejdere eller kunder kommer til mig for at få løst et problem af administrativ karakter.

Jeg er med tiden blevet meget glad for at ‘være på’. Jeg kan godt lide både at holde oplæg og undervise på kurser. Jeg er omhyggelig med min forberedelse, så jeg altid fremstår velforberedt. Jeg synes godt om at formidle min viden, og jeg nyder, når der er modspil fra mit publikum, så formidlingssituationen bliver så naturlig og afslappet som muligt inden for rammerne.