Erhvervserfaring | Undervisning

Generelt har jeg en bred erhvervsorienteret undervisningsprofil. Jeg har undervist voksne i løbet af mit arbejde med HR udvikling, hvor jeg har afholdt kurser i forbindelse med flere implementeringsforløb. Men de seneste par år har jeg fungeret som lærervikar, hvilket har givet en god erfaring med undervisning af børn. Jeg føler mig tryg i undervisningssituationen og føler mig fagligt godt rustet til at levere en seriøs undervisning.

Støttefunktion (januar 2022 – november 2022)

Middelfart Friskole
Støttefunktion i 9. klasse

Støttefunktion i 9. klasse

Lærervikar (august – december 2021)

Middelfart Friskole
Matematik i 2. klasse
Undervisning i følgende fag

Matematik i 2. klasse
Støttefunktion i 8. klasse

Lærervikar (november – december 2020)

Middelfart Friskole
Klasselærer i 0. klasse
Undervisning i følgende fag i indskolingen

Matematik i 0. og 1. klasse
Indskolingstimer
Madkundskab mellemtrin

Lærervikar (august – september 2020)

Middelfart Friskole
Klasselærer i 8. klasse
Gennemført trivselsforløb
Undervisning i følgende fag i udskolingen

Engelsk i 6. - 9. klasse
Dansk i 8. klasse
Samfundsfag i 8. - 9. klasse

Tilkaldevikar (2019-20)

Strib Skole, Middelfart
Vikar i alle fag på alle klassetrin samt i skolens autismetilbud

Lærervikar (juni 2019)

Strib Skole, Middelfart
Undervisning i følgende fag i 3. og 4. klasse

Matematik
Natur og teknik
Idræt

Lærervikar (2018)

Ullerup Bæk Skolen, Fredericia
Undervisning i følgende fag på 7. klasses niveau:

Dansk
Historie
Geografi
Biologi
Særligt hold for meget få elever, med behov for ekstra støtte i Dansk og Matematik
Emneuge om demokrati – omlagt uge med fokus på demokrati på baggrund af materiale til samfundsfag på 8. – 9. klassetrin