Erhvervserfaring | Projektledelse

Projektarbejde i MT Højgaard

Jeg har haft det overordnede ansvar for implementering af et nyt HR-system til understøttelse af HR-udviklingsprocesser. Jeg var ansvarlig for både indhold (design af ny proces til evaluering af medarbejdere) og system (konfiguration og implementering af it-system).

Jeg har lært meget af processen og har tilegnet mig gode generiske projektledelseskompetencer, som var nødvendige for at holde alle delprojekter på sporet og komme i hus med projekterne til den planlagte deadline.

Ansvarlig for opsætning af HR-system og implementering.

Opgaver:

 • Udarbejdelse af kravspecifikation til it-system og afsøgning af markedet for HR-systemer
 • Projektledelse og koordination af arbejdet i HR-afdelingen med den tekniske del af projektet i It-afdelingen
 • Ansvarlig for planlægning af implementeringsfasen og undervisning i brug af systemet

Software: TotalPerformance.

Overordnet projektledelse samt afdækning af indhold til performance-evalueringen.

Opgaver:

 • Analyse af roller i projektorganisationen og definition af idealadfærd i projektledelsen
 • Koordination af arbejdet i HR-afdelingen og sikring af løbende kvalitetssikring gennem sparring med nøglemedarbejdere i projektorganisationen
 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den endelige implementering af hele projektet inkl. undervisning i konceptet

Ansvarlig for udvælgelse af system, opsætning og implementering.

Opgaver:

 • Analyse af HR-processer omkring administration af kurser samt afvikling af eLearningkurser
 • Udarbejdelse af kravspecifikation på baggrund af analyserede behov
 • Afsøgning af markedet for kursussystemer
 • Opsætning af it-system i samarbejde med ekstern leverandør
 • Planlægning og gennemførelse af implementering

Software: TotalLMS

Opgaver:

 • Analyse af særlige behov i forhold til fastholdelse af timelønnede medarbejdere
 • Kravspecifikation og design af database til håndtering af intern ressourceallokering og ekstern rekruttering
 • Bidragsyder ved implementering af systemet

Software: Applikation i Lotus Notes

Opgave:

 • Bidragsyder til konceptudvikling samt implementering af MT Højgaard Academy
 • Ansvarlig for teknisk udvikling af eksaminer, som afvikles via eLearning

Udvikling af introduktionskursus til nye medarbejdere – indhold og eLearningkursus.

Opgave:

 • Omstrukturering af introduktionsforløb til en kombination af et eLearningkursus efterfulgt af introduktionskurser.
 • Ansvarlig for indhold i eLearningkurset, storyboard og udvikling af kurset.

Software: Toolbook